Chef på korta uppdrag

Nya företag, nya miljöer, nya problem. Det tycker Lars Eriksson är roligt och utmanande. Därför jobbar han som interimschef och tar korta uppdrag framförallt som HR-chef.

Just nu är han mittemellan uppdrag. Då blir det administration i det egna företaget och svampplockning. Men någon lång tid till sådant blir det inte. Lars har arbetat som interimschef sen 2003 och uppdragen har rullat på hela tiden, även under lågkonjunkturen.

-Ganska ofta handlar det om ett projekt; en omstrukturering, en förändring. Det är något jag ska göra, sedan är det klart. Och det passar mig, jag är en mindre bra förvaltare. Enbart rutiner skulle göra mig slö och passiv, säger Lars Eriksson.

Lars är 62 år och har lång erfarenhet som chef, framförallt inom basindustrin. Men när han räknar upp branscherna han haft uppdrag i så är det en mix av det mesta inom privat sektor, både i Sverige, USA och europeiska länder. För det mesta har han varit HR-chef, men han har även arbetat som linjechef. I den tidigare chefskarriären som anställd var han med om många sammanslagningar och övertaganden av företag, vilket han har nytta av idag. Förändringsarbete är Lars bästa gren tycks det.

Han återkommer ofta till hur stimulerande det är att jobba i nya miljöer. Någon pensionering är inte att tänka på, även om han skulle vilja vara ledig lite mer på somrarna. Flexibiliteten innebär inte att han kan välja när uppdrag börjar eller slutar.

-Det här är ett sätt att hålla mig alert. Jag skulle inte drömma om att gå till en fast anställning, även om jag blir erbjuden det ibland.

Många interimschefer är lite äldre och har gedigen erfarenhet.

-Möjligen gäller det inte IT-chefer, då hänger det mer på att veta vad som händer och sker just nu. Annars måste man ha provat på olika uppdrag, ha lite bredd, då kan man ge kunden värdefull erfarenhet. Och att bli en god förhandlare, det kan man inte läsa sig till, säger Lars.

En interimschef tar ofta uppdrag som ligger en nivå under vad han eller hon tidigare haft. Det gäller att vara produktiv från första dagen, någon normal introduktion är inte att vänta sig. Det är intensivt och stimulerande, om man har Lars personlighet.

-Jag har lätt för att snabbt analysera vad jag måste ta tag i, och jag vet tillräckligt mycket för att komma in i jobbet, även om det är en ny bransch för mig.

-Är det något jag inte kan, till exempel om det är ett nytt avtalsområde, så vet jag var jag ska fråga. Företagen är oftast med i arbetsgivarorganisationer, och deras jurister är både tillgängliga och kunniga.

Lars kallas oftast in när HR-chefen blivit sjuk, slutat eller tvingats sluta. Ibland kommer han in när HR-verksamheten inte fungerar.

Företagen kan anlita en interimschef som passar uppdraget för tillfället, och det är kanske inte den chef de vill ha anställd i längden.

-Jag kan ta risker som ingen skulle göra annars, jag behöver inte tänka på min egen prestige eller nästa steg i karriärstegen. Jag kan koncentrera mig på uppgiften och åstadkomma resultat.

Helst vill Lars ha så tydlig uppgift som möjligt. Om det är något som ska uppnås inom en viss tid, så triggas han att nå målet snabbare. Han gillar ju utmaningar.

Svåra personalärenden då? Förändringar där människor tvingas sluta? Missbruksproblem och annat? Är det inte lätt att företaget anlitar en utomstående konsult att ta hand om det de inte klarar av själva?

-Mitt jobb handlar ofta om förändringar i sättet att leda företag. Jag har ett uppdrag, och alla parter vet det. I normalfallet är det inte jag som tar hand om till exempel alkoholmissbruk eller liknande. Jag kan vara ett bollplank, men jag vill inte vara ett verktyg för något som jag inte kan stå för.

—-

Yrke: interimschef, har eget AB. Har haft 15-20 uppdrag sen starten 2003. Uppdragen varierar från ett par månader upp till ett år.

Uppdrag: Framför allt genom de handfull företag som förmedlar interimschefer, samt genom kontakter. Den som har ett uppdrag har svårt att sköta sin egen marknadsföring under tiden.

(publicerad i Position)

Kommentera