Klimatmärkta burgare

Max arbete med att klimatmärka hela menyn belönades nyligen med det internationella miljöpriset Green Award. Personal- och hållbarhetschefen Pär Larshans är påtagligt stolt och han säger att medarbetarna är det också. Stolta anställda stannar längre, säger han.

Ett företag som säljer hamburgare och som genererar en massa sopor, det är inte precis vad jag i första hand associerar med ett klimatsmart företag. Men Max har faktiskt gjort något alldeles speciellt – de har koldioxidmärkt hela menyn. En fiskburgare ger 0,2 kilo utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser*, en originalburgare ger 1,7 kilo.  Och så kompenserar de sina faktiska utsläpp genom att plantera träd, som binder koldioxid. Sen de började med det här har de sålt betydligt mer av de klimatsmartare alternativen. Och fått en hel del uppmärksamhet. På hemsidan ligger för tillfället länkar till en artikel i New York Times och en BBC-dokumentär. Och nu då priset för världens bästa hållbarhetskampanj, som man delar med ett annat svenskt företag, Flygbussarna.

Max har alltid velat framställa sig som det goda familjeföretaget, men i och med att ledningen såg Al Gores film En obekväm sanning för tre år sedan så började man fundera mer på ansvar även för miljön.

–        Det vi först tänkte på var ju transporter och engångsmaterial, men när vi tog hjälp och analyserade vår klimatpåverkan så visade det sig att det till 70 procent beror på nötköttet, berättar Pär Larshans när vi träffas på en av företagets 70 restauranger.

Det är därför fiskburgaren, vegoburgaren och kycklingburgaren har relativt låg klimatpåverkan, till skillnad från den traditionella hamburgaren. Så, vad göra? Sluta sälja hamburgare på hamburgerrestaurangen?

-Vi försöker påverka slakterinäringen. Under ett års tid har vi träffat LRF och Svenskt Sigill och gått igenom vad vi kan göra. Vi köper svenskt kött, men tyvärr kan vi inte bestämma från vilken gård vi köper köttet. Det kan ju vara rätt stora skillnader, till exempel om man har biogasåtervinning på gården och om alla traktorer körs på biogas. Vi måste försöka förändra samhället. Ensamma kan vi inte gå hela vägen.

Men målet att halvera klimatpåverkan av nötköttet inom fem år räknat per gäst, står Pär Larshans fast vid:

– Själva kan vi till exempel göra insatser som gör att vi får mindre nötkött i hamburgarna och  fortsätta att gynna med lägre priser på de produkter som är klimatsmartare. Men det främsta kanske är att vi inom ett år har fördubblat antalet produkter som inte innehåller nötkött alls!

Max har och har haft mätbara mål varje år, till exempel att övergå helt till vindkraftsel, miljöbilar och att införa energisnålare LED-belysning på alla nya restauranger, men Pär Larshans säger att miljöarbetet gått längre än målen. Det går av bara farten när man börjar, liksom. När alla har visionen ett hållbart samhälle så kommer idéerna på vägen. Till exempel togs papplådorna till barnmenyn bort efter att en gäst ifrågasatt dem.

-Vi får in mycket tips från personalen, de brinner för de här frågorna, säger Pär Larshans.

För att uppmuntra tipsandet delar företaget varje år ut pris till de restauranger varifrån de bästa tipsen kommer. Prispengarna på 20 000 får personalen göra något kul för. I februari är det även premiär för ett individuellt pris för bästa klimattipset.

Pär Larshans tror att fler söker sig till Max tack vare klimatarbetet – och att de stannar längre. Det är en bransch med hög rörlighet, men att cheferna stannar i snitt tio år, tycker han är bra. Och att det kommer sökande från konkurrenter har han heller inget emot. Särskilt inte när han får höra att de sökt sig till Max just för att de verkligen gör vad många bara pratar om.

Max är ett för branschen relativt litet familjeägt företag. Det är en av förklaringarna till att klimatarbetet drivits fram snabbt. Det går snabbt att fatta beslut och föra ut dem i organisationen.

Hur lyckas man då kommunicera ut miljöbudskapet till alla anställda? En 30 minuter lång webbaserad utbildning som alla nyanställda går igenom och en fyra timmar lärarledd utbildning för alla chefer låter inte så mycket, men Pär Larshans hävdar att det är mer än vad många andra har. Sen kommer ju frågor upp i personaltidning, veckans nyhetsblad och på möten. Ibland kan det handla om att Max vinner ett pris för bästa hållbarhetskampanj, ibland mindre saker. Här kommer stoltheten in igen.

-Värderingar är viktigare än till exempel lönen, det gäller framför allt för de unga.

– Och utbildning är viktigt, säger Pär Larshans, men i samma andetag säger han att det är nödvändigt att ledningen är  en spjutspets och att man centralt lägger resurser på miljöarbetet. Någon måste ha det som huvuduppgift och det måste sitta personer i ledningen som driver frågan. Sedan måste man få med sig cheferna, så att de kan kommunicera visionen. Kraften är enorm om alla är med och påverkar det håll vi går åt. Då kommer de smarta tipsen.

Hos Max är ägarna, de båda bröderna Richard och Christoffer Bergfors, drivande, liksom Pär Larshans själv, som sitter i högsta ledningen. Och de är optimistiska inför framtiden, planerna är många. Om fem år har antalet restauranger fördubblats och man har etablerat sig internationellt. Kanske har man till och med klimatpositiva restauranger, som kan sälja el tillbaka till elnätet, istället för att göra av med el, tror Pär Larshans.

Idag kompenserar Max för sin klimatpåverkan genom att plantera träd som vildapelsin, mango och indisk valnöt i Afrika. Ungefär 89 000 träd per år, en kostnad som man ser som en sorts skatt.*

-Om vi gör fler åtgärder som minskar klimatpåverkan i verksamheten, så betalar vi mindre i ”skatt”, säger Pär Larshans, som för 23 år sedan började på Max och för 15 år sedan träffade sin fru, en ekologisk bonde från Bollnäs som påverkat Pärs ekologiska tänkande en hel del. Och förmodligen hela Max och förhoppningsvis världen – som skulle må mycket bättre om vi åt färre hamburgare av nötkött.

Fotnötter:

*Utsläppen av gaser som driver på växthuseffekten mäts i koldioxidekvivalenter. Dvs att exempelvis metan och lustgasutsläpp räknas om och blir jämförbara med koldioxid.

*Max har valt att klimatkompensera genom trädplantering, alltså inte FN-godkända CDM-projekt. Trädplantering har kritiserats som klimatprojekt bland annat eftersom det är svårt att vara säker på att de verkligen står kvar efter lång tid.

Pär Larshans tips:

-Gå till den egna organisationen och analysera företagets hela process och dess påverkan på miljön. Ta gärna hjälp av experter, Max har exempelvis använt sig av Det naturliga steget och deras metodik. Ni kan redan idag tjäna pengar både på att både reducera kostnader och stärka varumärket och därmed sälja mer.

– Benschmarking, lyssna vad andra har gjort och gör det bättre!

– Analysera vad som ger mest payback, alla kan göra något. Prioritera både det som är lätt att göra och det som viktigt att göra.

– Att inte ta tag i de riktigt stora problem skapar lätt en trovärdighetskris. I Max fall har vi valt att långsiktigt arbeta under rubriken ”det hållbara nötköttet” och försöka riva de hinder vi ser kortsiktigt.

-Miljö- och klimatfrågan måste drivas från ledningsnivån.

-Berätta, kommunicera visionen. Då kommer de smarta tipsen.

Detta är gjort, bl a:

–        Samtliga produkter koldioxidmärks.

–        Bara el från vindkraft.

–        Endast svenskt nötkött, bacon och kyckling.

–        Serverar endast miljömärkt fisk (msc-märkt).

–        Samtlig personal går igenom en webbaserad miljöutbildning. Chefer får längre utbildning.

–        Internt miljöpris till de bästa miljötipsen.

–        Energisnål LED-belysning på alla nya restauranger.

–        Alla tjänstebilar är miljöbilar.

–        Max och företagets leverantörers totala klimatpåverkan är analyserad och man kompenserar för detta genom att plantera cirka 89 000 träd per år genom Plan Vivo.

–        Energisnål köksutrustning, snålspolande toaletter. Målet är att minska energiförbrukningen med 5 procent per år.

–        Wellpapp återvinns. Plåt används nästan inte längre (två procent av tidigare användning återstår, och det återvinns).

–        Detta ska göras:

– Fler produkter som ger liten klimatpåverkan.

– Halvera klimatpåverkan av nötkött inom fem år, räknat per gäst.

– Samarbetar med svenska bönder om hur produktionen kan bli mer hållbar.

 (publicerad i Position)

Kommentera