Om arbetsmiljö för gymnasieskolan

Arbetsmiljön i grafitfabriken är helt annorlunda än den på Grand hotel eller H&M. Men överallt ska det vara en miljö de anställda ska leva och trivas i, en miljö de inte ska bli sjuka av. Jag har gjort ett material om arbetsmiljö för gymnasieskolans yrkesprogram, tretton reportage från olika arbetsplatser och tio artiklar om arbetsmiljöfrågor.

I Fokus på arbetsmiljö och säkerhet berättas det om hur det ser ut där ute – och hur det borde se ut.

http://www.prevent.se/fokusGY2011