Reportage om jobbet, miljön, livet och döden

Arbetsliv: En dag på Störningsjouren:

http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/En-dag-pa-jobbet/2010/Han-kommer-nar-grannen-stor-dig/

Kollega: reportage om klimatkompensation, sidan 42-47, nr 6:

http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/default_s.aspx?gKey=c31303df&gInitPage=1

Kollega, om en husfru, sid.34: http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=8kj4pzvx&gInitPage=1

Arbetsliv: Tillbaks på jobbet efter olyckan:

Olyckan förändrade allt

Arbetsliv, en dag på jobbet med begravningsrådgivaren:

Liv och död är hennes vardag

Kommentera